ראשי / טורים / פרשת השבוע (דף 8)

פרשת השבוע

פרשת בהעלותך

קוראים יקרים, בפרשה מדובר על החצוצרות: "עֲשֵׂה לְךָ, שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה, תַּעֲשֶׂה אֹתָם". חצוצרות זה מלשון צורות, הן נותנות צורה לדברים. ידוע מהמגיד ממזריט'ש, שחצוצרות זה חצאי צורות. כל יהודי זה כאילו חצי צורה וצריך לחבר אותו לחצי השני של הצורה, למצוא את ההשלמה שלו עם עוד אחד. אנו קוראים בפרשה שעם ישראל חונה כעם, כגוף אחד, כאיש אחד, וכן גם בנסיעה. עם ישראל אין לו תנועה, אם אין בו צורה אחת מסודרת. כמו מכונית שיכולה לנסוע רק כאשר כל החלקים מחוברים זה לזה. בשפת הקבלה, תנועה מדברת על גילוי של אור חכמה.

קרא עוד

פרשת נשא

קוראים יקרים, פעם סיפרו לראש ממשלה אחד, שבבית משוגעים נמצא משוגע שנראה בדיוק כמותו. אותו ראש ממשלה לא האמין ונסע לשם. ברגע שנכנס ניגש אליו אותו משוגע ואמר לו: מי אתה? ענה לו: ראש הממשלה, ענה לו המשוגע לא! אני ראש הממשלה, התווכחו בניהם עד שכמעט הרימו ידיים אחד על השני והיו מוכרחים להוציא אחד מן הבניין, עד היום לא יודעים איזה מראש הממשלה הוציאו...

קרא עוד

פרשת במדבר

חג השבועות הוא יום אחד בלבד, משום שחג השבועות הוא יום מרוכז בקדושת קבלת התורה. פרשת במדבר חלה תמיד לפני חג השבועות, וכתוב: "ולעולם קורין פרשת במדבר סיני קודם עצרת...". ניתן להבחין בארבעה קשרים בין פרשת במדבר לחג השבועות, שהוא חג מתן תורה.

קרא עוד

פרשת קדושים

"ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל…". מסבירים המפרשים: שני השעירים מובאים ביום הכפורים לבית המקדש, שניהם שווים במראה, בקומה, בדמים, ולקיחתן כאחד. והנה בא הכהן הגדול מטיל גורל, שעיר אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל, מכאן ואילך נפרדות דרכיהם, השעיר אשר עלה עליו הגורל לה', עולה לקורבן, שוחטים אותו בקדושה ובטהרה, הדם הניגר ממנו נאסף …

קרא עוד

פרשת השבוע – פרשת שמיני

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויבא משה ואהרון אל אהל מועד...". בושתו של אהרון ודבריו מנוגדים הם לטבע בני אדם, נוהג שבעולם כל צרה שלא תבוא על האדם במקום שייחס אותם לחטאים שלו הוא תולה את זה באחרים. הדברים כך בצרות הפרטיות על אחת כמה בצרות הכלל, והדבר הכי נח לאדם זה לתלות אותו באחרים, וכאן מתווסף הרתיעה הטבעית של האדם כדי לא להאשים את עצמו.

קרא עוד

פרשת השבוע – פרשת פיקודי

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "אלה פיקודי המשכן משכן העדות...". כלל ראשון בדרכי המלחמה: דע את האויב. לפני מלחמה אדם צריך להכיר את אויבו ולדעת מהם תכסיסיו, כדי לחשב את ההגנה והשמירה ממנו. אף במלחמת היצר, חייבים קודם כל לגלות את תכסיסיו וכלי מלחמתו, וכך אדם ידע כיצד לנהוג כשהיצר הרע שם בפניו מכשול. ואם לא ידע שאלו תכסיסי יצר הרע, לא ידע להיזהר ממנו.

קרא עוד

פרשת ויקהל

"ששת ימים תעשה מלאכה...", מסבירים המפרשים שרק מי שמאמין באמונה שלמה כי הפרנסה מוקצבת לכל אחד מהשמיים, ואינה תלויה בכמות ההשתדלות של האדם, יכול הוא לנוח בשלווה בשבת.

קרא עוד

X