tasus ubkhhi

בין חומותייך ירושלים

ישנן דרכים רבות להכיר את ירושלים, עיר הקודש ובירת ישראל, אך דומה כי אין דרך יפה יותר, חזקה יותר ומהנה יותר מדרך הרגליים. הליכה בין סמטאות העיר העתיקה, נגיעה באבנים הדוממות, לגעת ברגבי אדמתה ולחוש את אווירה המיוחד של העיר הנושאת על שכמה למעלה מ-3,500 שנות היסטוריה – כל אלה היו חלק בחוויה המכוננת שעברה על תלמידי כיתות ו', במסגרת לימודי המורשת וביסוס הקשר בין ירושלים לזהותם הישראלית.

קרא עוד »