פברואר 28, 2021

Tag : nthr ci duzh

אשדוד נטו

מאיר בן-גוזי כובש עוד יעד

ישראל אוחיון
האיש שהפך את עיריית אשדוד למאורגנת ומסודרת וכפועל יוצא דאג כלכלית לאלפי עובדיה, בתור יו"ר ועד העובדים שלה במשך שנים רבות, הצליח להגיע ליעד נוסף...