evergreen

תמונה : FREEPIK

תפקידו של מלווה בניה ירוקה בפרויקט שלך

כאשר מתחילים בפרויקט של בניה ירוקה, יש להסתייע עם מלווה בניה ירוקה. על אותו מלווה, לעסוק בתחום הבניה משל מהנדס או אדריכל על מנת שיבין לשורש את כל הנושא של בניה ירוקה. תעודת מלווה, יש לקבל רק מהמשרד לאיכות הסביבה ולאחר שעבר לימודים לבניה ירוקה והסמכה. למעשה תפקידו של מלווה זה, הוא לעזור בקבלת ההחלטות השונות ולדאוג, כי הבניה הירוקה, תעמוד בדרישות ובתקנים של הבניה הירוקה

קרא עוד »