Tag : פסולת בנייה

קצרים

הגיע לאשדוד בכדי לזרוק פסולת בנייה ונתפס

צוות האתר
אזרח מחוץ לעיר שחשב כי יוכל להשליך פסולת בניה בעיר ולחזור לביתו, הופתע את פקח העירייה אשר הגיח לעברו ותפס אותו בשעת מעשה. האיש נקנס...