Tag : משנית

חדשות אשדוד

אושרה התכנית להקמת יח"ד חדשות לצעירים במע"ר – במסגרת מחיר למשתכן

ישראל אוחיון
מנהלת הסכם הגג באשדוד ממשיכה לעבוד בכל הכח, לאחר אישור הפרויקטים ברובע טו' ובשד' ז'בוטינסקי, כעת הופקדה תכנית נוספות בועדה המחוזית...