אפריל 18, 2021

Tag : ילדים רעבים באשדוד

חדשות אשדוד

"יש בבית ספר ילדים רעבים ללחם, אני רוצה לעזור להם"

משה סידי
שלומי בן יאיר עסוק בשגרה בעזרה בהעברת מצרכים עבור סנדביצים לילדי אחד מבתי הספר בעיר. לאחרונה הוא מתקשה להשיג זאת עבורם ובפניייה ישירה לתושבי אשדוד...