Tag : חברת ביטוח

משפט

מה עושים במקרה של התנערות חברת הביטוח מהתביעה

נועה פרץ
חברות הביטוח לא פעם מערימות קשיים על המבוטחים המעוניינים לממש את תביעת הביטוח שלהם, במקרים מסויימים מדובר על כשליש מכלל תביעות הביטוח שזוכות לכתף קרה...