Tag : הארי קרשינה באשדוד

אשדוד נטו

עשרות אשדודים החלו בתהליך הצטרפות לכת הארי קרישנה

שי מלול
בשבועות האחרונים מתקיימת באשדוד פעילות אינטנסיבית של חברי כת הארי קרשינה. הם הגיעו לחוף הקשתות באשדוד, השמיעו מוזיקה, דקלמו את מילות השבח וההודיה של הכת...