Tag : גונטמכר הילל-טבול

קצרים

הישג מרשים: 98% הצלחה בתביעות שהוגשו ע"י משרד עורכי הדין גונטמכר הילל-טבול

שי מלול
מנתונים שנאספו ונבדקו ע"י חברה מיוחדת שמלקטת ומפרסמת תביעות נזיקין ורשלנות רפואית, עולה כי משרד עורכי הדין גונטמכר הילל-טבול מאשדוד, נמצא בצמרת משרד עורכי הדין...