פברואר 28, 2021

Tag : בתיספר

קורונה

במשרד הבריאות שוקלים להמליץ על הקפאת הלימודים בכיתות ז'-י"ב

משה סידי
נשקלת האפשרות להמליץ לממשלה לסגור גם את בתי הכנסת. על רקע העלייה במספר הנדבקים בקורונה, במשרד הבריאות שוקלים להמליץ לממשלה על הקפאת הלימודים בחטיבות הביניים...