ראשי / טורים / פרשת השבוע (דף 7)

פרשת השבוע

פרשת וירא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "וירא אליו ה' באלוני ממרא...". שואלים המפרשים מדוע העדיפה התורה להעצים ולהאיר דווקא את מצוות הכנסת אורחים אצל אברהם אבינו? התורה מלמדת אותנו עיקר גדול בקיום המצוות, לעיתים קורה שכאשר צריכים להושיט עזרה ממצוקה כלשהי, אנשים רבים מתחמקים מלהושיט יד ולעסוק במצווה. לכל איש תרוץ וסיבה משלו מדוע אינו יכול לסייע כרגע או בכלל.

קרא עוד

פרשת לך לך

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "לך לך מארצך...". אנחנו לומדים שכאשר אדם מחפש דבר מה וטורח עבורו ומשתוקק אליו, הדבר מתחבב בעיניו. אילו הדבר היה בא בהיסח הדעת ובלי תשוקה להשגתו, לא היה חביב בעיניו. מכאן יש ללמוד לעניין לימוד התורה. ירא שמיים המשתוקק מאוד להבין את אמיתות הדברים, ויגע ומשתדל להבינם, אז כשהדברים מתבררים לו ומבין אותם הם חביבים בעיניו מאוד. ידוע שדבר שעושה על האדם רושם הן שמחה והן עצב, נשארים חקוקים בזיכרונו של האדם לאורך זמן.

קרא עוד

פרשת נח

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו...". מסבירים המפרשים שיש דורשים זאת לשבח ויש דורשים זאת לגנאי. לנח היה כח גדול משכלו שהתגבר על טבעו, שהיה בדור של רשעים גמורים ולא למד ממעשיהם, ואומרים שלמרות זאת אם היה בדורו של אברהם אבינו לא היה נחשב כלל.

קרא עוד

פרשת בראשית

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ותתן גם לאשה עמה ויאכל... שלא תמות היא והוא יחיה ויישא אישה אחרת...". לכאורה יש לתמוה, הרי חוה לא נתפתתה לאכול מעץ הדעת, אלא אחרי שהשתכנעה שלא תמות, מדוע עכשיו חששה שהיא תמות. ומתוך כך נתנה גם לאדם לאכול?

קרא עוד

פרשת כי תבוא

כתוב בפרשה: "ובָאוּ עָלֶיךָ כָּל הַבְּרָכוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגֻךָ כִּי תִשְׁמַע בְּקוֹל ה' אֱלהֶיך...". לכאורה תיבת והשיגוך אינה מובנת לשון זה נופל על מי שרוצה לברוח מדבר מסוים ורודפים אחריו ומשיגים אותו וכי יש מי שיברח מברכות שצריך לרדוף ולהשיג אותו? אלא הנה לפעמים מוצאים בני אדם שמצליחים בעסקיהם למעלה מדרך הטבע, וכל מה שעושים ה' מצליח בידם, ואף אם עושים משא ומתן אשר בדרך הטבע מוכרחים להפסיד בו, קורה ההיפך

קרא עוד

פרשת כי תצא

כתוב בפרשה: "כי תצא למלחמה על אויביך...". מסבירים המפרשים,האויב הגדול והמסוכן ביותר לאדם הוא היצר הרע, מפני שאיתו צריך לנהל מאבק ומלחמה מתמדת ללא היסח הדעת.

קרא עוד

פרשת שופטים

כתוב בפרשה: "הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי...". תלמיד שגלה לעיר מקלט מגלין רבו עמו שנאמר וחי. כלומר וחי בעל חכמה בלא תלמוד תורה נחשב כמיתה.

קרא עוד

פרשת ראה

כתוב בפרשה: "כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר ה' אֱלהֶיךָ נתֵן לָךְ לא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלא תִקְפּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן: כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לו...".

קרא עוד

פרשת ואתחנן

בפרשת ואתחנן מספר משה לעם ישראל כי התפלל לקב"ה תקט"ו תפילות, על מנת שה' יבטל מעליו את הגזירה שלא יכנס לארץ. שנאמר: "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר...". אולם הקב"ה סירב לבקשתו העיקרית של משה, ולא קיבל את תפילתו האישית

קרא עוד

פרשת מסעי

"אלה מסעי בני ישראל...". למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום. רואים בפרשה זו את האהבה והחביבות של הקב"ה לעם ישראל. דברי חז"ל על הפסוק: "וישם ה' דבר בפי בלעם..."

קרא עוד