ראשי / טורים / פרשת השבוע (דף 6)

פרשת השבוע

פרשת בא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "כי אני הכבדתי את לבו...". מפרשים רבים שאלו איך הקב"ה הכביד את לב פרעה, הרי בכך נטל ממנו את הבחירה לשלוח את בני ישראל מארצו?

קרא עוד

פרשת וארא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ואני אקשה את לב פרעה והרבתי את אתותי ואת מופתי בארץ מצרים...". מסבירים המפרשים שיציאת מצרים היא היסוד והמפתח להבנת מעשי ה', הבריאה כולה נבראה אך ורק כדי להגביר כבוד ה' בעולם.

קרא עוד

פרשת ויחי

כתוב בפרשה: "ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל...". המפרשים תהו במה נתייחדו אפרים ומנשה מכל שאר השבטים, עד שזכו להיות סמל ודוגמא לילדי ישראל, בכל הדורות? מסבירים: מכל השבטים רק מנשה ואפרים נולדו ונתגדלו במצרים שהייתה ידועה בטומאתה, בביתם היו תמיד שרים וחרטומים, כמקובל לביתו של משנה למלך, שם בארץ נוכרייה, הרחק מארץ ישראל הקדושה, הרחק מאבותם, שהו במשך שנים ארוכות. שלא כן עשרת השבטים שגדלו והתחנכו בביתו של יעקב אבינו, וכשעלו לארץ ישראל מחרן, זכו להיות בצוותא עם יצחק.

קרא עוד

פרשת מקץ

"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם...". מסבירים המפרשים: סיום תקופת מאסרו של יוסף וחלום פרעה הם לכאורה שני עניינים נפרדים, מדוע אם כך כורך הפסוק את שניהם יחד?

קרא עוד

פרשת וישב

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "וישב יעקב וגו'…". ביקש לישב בשלווה אמר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעוה"ב… שואלים המפרשים וכי מה אכפת לו להקב"ה שצדיקים ישבו בשלווה בעולם הזה? מסבירים שאם היה נשאל אחד מאתנו מה היה רוצה כדי להגיע לדרגה עילאית ברוחניות, ברור שתשובתו תהיה בית מרווח, עם חדר ללימוד, וספרי קודש בספריה גדולה, כמו כן כלים …

קרא עוד

פרשת וישלח

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "וישלח יעקב מלאכים...'". מסבירים המפרשים: בהתנהגותו של עשיו אנו מוצאים סתירה. מצד אחד הוא אינו מתפעל כלל מן המלאכים שנשלחו אליו ע"י יעקב, ומצד שני אנו רואים שלאחר זמן נכנע ליעקב ונופל על צווארו ונושק לו

קרא עוד

פרשת ויצא

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה...". שואלים מדוע התורה הזכירה את היציאה, הרי היה מספיק לומר וילך יעקב חרנה? ישנן שלוש אפשרויות ליציאת אדם ממקום: עיקר תכלית העקירה היא היציאה מן המקום. המטרה העיקרית היא להגיע אל המקום שאליו הוא הולך. גם היציאה וגם ההליכה אל מחוז חפצו חשובים לו במידה שווה.

קרא עוד

פרשת תולדות

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו...". שואלים המפרשים, איך יתכן שיצחק לא הכיר את עשיו והרי דרך חכמים שיודעים לעמוד על טיבו של אדם, וק"ו כשמדובר בבנו, ואף שכתוב "ותכהינה עיניו מראות". הרי בוודאי רבקה סיפרה לו על מעשיו הרעים.

קרא עוד

פרשת חיי שרה

קוראים יקרים, כתוב בפרשה: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים...". שואלים המפרשים מה העניין שדיברו על יופייה הרי עיקר שבחה של שרה הוא מעשיה הטובים? שהרי יופי הוא מתנת האל ולא תלוי הוא באדם, ואילו מעשים טובים תלויים באדם.

קרא עוד