בשורה רעה לצרכנים: מחירי החשמל יעלו

רשות החשמל הודיעה שהמחירים יעלו בתחילת 2019 . הסיבות העיקריות להתייקרות: עליית מחירי הדלק והתחזקות הדולר. המשמעות הנוספת היא שנשלם גם על מוצרים אחרים שיתייקרו בעקבות עלות גבוהה יותר בייצורם, בגלל עליית מחירי החשמל.
משה סידי | יום רביעי - 12/12/18 - 10:58
תיקון חוטי חשמל

מחיר החשמל לצרכנים יעלה באופן משמעותי בתחילת שנת 2019, כך הודיעה רשות החשמל. התעריף יעלה בשיעורים של 6.9%-6.5% לצרכנים המשתמשים בחיבור חד-פאזי, המהווים כ-60% ממשקי הבית. לצרכנים המשתמשים בחיבור תלת-פאזי, המהווים כ-40% ממשקי הבית, התעריף יעלה בשיעור גבוה אף יותר – של עד 8.1%.

ברשות החשמל טוענים כי ההתייקרות נובעת ממספר סיבות בראשם התייקרות מחירי הדלק. בנוסף, התחזקות הדולר בהיקף של כ-1.4 מיליארד שקלים, תרמה לייקור התעריף בשישה אחוזים. הגז הטבעי הנוזלי התייקר בכ-37 אחוזים, ומחירי הפחם והגז עלו בכעשרה אחוזים.

נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש הגיב על עליית המחירים הצפויה: "המגזר העסקי עומד בהתנגדותו הנחרצת לאופן העלאת התעריף ודורש מרשות החשמל לעלות את התעריף באופן אחראי ומידתי. יש לפרוס את העלייה המתוכננת בתעריף החשמל על פני מספר שנים ובכך לצמצם את הגידול השנתי בתעריף החשמל לשנת 2019. החשמל הינו מרכיב משמעותי בסל ההוצאות, הן של הצרכן הביתי והן של המגזר העסקי, והעלאת תעריפי החשמל בצורה קיצונית, תפגע באופן ישיר בכלל אזרחי מדינת ישראל אשר יאלצו לשלם יותר עבור הזכות הבסיסית לצרוך חשמל ובאופן עקיף, כתוצאה מהעלאת מחירי המוצרים בשל העלאת מחירי החשמל. על רשות החשמל להתחשב בכלל אזרחי ישראל ולמנוע עלייה דרסטית ופתאומית של עד 8% בתעריף החשמל".