kurv nhaue

ביקשה להתגרש לאחר 43 שנה – ותתחלק עם בעלה לשעבר, בהוצאות הבית

לאחר 43 שנה ביקשה אישה להתגרש מבעלה ודרשה ממנו, במסגרת הסכם גירושין, לשלם לה שכירות עבור מגוריו בדירה. עו"ד לורה מישוק, המייצגת את הבעל, סירבה לסעיף זה בהסכם ואף הוסיפה כי על האישה, שעזבה מרצונה, לשאת בהוצאות הבית

קרא עוד »