Tag : huul ctasus

קצרים

סירבה לשלם דמי תיווך, השופט פסק נגדה

צוות האתר
בשורה טובה לציבור המתווכים באשדוד: חברת תיווך תבעה מוכרת דירה, שסירבה לשלם להם דמי תיווך, אף שמכרה את דירתה לקונים שלא באמצעות המתווך...