angui ci angui

שמעון בן שמעון

גם הבידוד לא יעצור את גמ"ח חסדי מאור מאיר

הגמ"ח על שמו של הנער מאור מאיר ז"ל, חילק 200 ערכות למשפחות ובעיקר לילדים הנמצאים בבידוד בתקופה זו. למיזם המבורך נרתמו בני נוער ממרכז טנא שעזרו לארוז ולחלק את הערכות. מנהל הגמ"ח שמעון בן שמעון: "אנחנו נמשיך ביוזמות מבורכות ופעילות עשייה ונתינה למען הקהילה"

קרא עוד »