Tag : תשטיפים מזהמים

קצרים

הלכו בביוב לראות מי אחראי לזרימת תשטיפים מזהמים

שי מלול
עובדי המחלקה לאכיפה סביבתית בעיריית אשדוד צעדו בתוך תעלת ביוב לאורך מטרים רבים. הם עשו זאת כדי לראות מי זו החברה שהזרימה חומרים מסוכנים שכמעט...