Tag : שיעור הגיוס באשדוד

טורים שי לשבת

שיעור הגיוס האמיתי באשדוד עומד על 95%, אחד הגבוהים בארץ!

שי מלול
הנתונים מתייחסים לכלל בני הנוער בגיל 18 בעיר שאמורים להתגייס, אך באשדוד יש 25% צעירים שהם חרדים ולא מתגייסים...