Tag : רובע י"ז

אשדוד נטו

הקבלן והיזם המוכר יחיאל אבו מקים בית כנסת ברובע י"ז

שי מלול
תושבי רובע י"ז, שנאלצו עד עתה לכתת רגליהם לרובעים אחרים כדי להתפלל במשכן מכובד, ייהנו בעוד חודשים ספורים מבית כנסת גדול ומרווח "אוהל שמעון ומרים"....