Tag : קצין מצטיין מאשדוד

קצרים

מצטיין קצין המשטרה הצבאית הראשי: סרן שימי יפרח מאשדוד

צוות האתר
מידי שנה לקראת יום העצמאות נבחרים מספר חיילים כמצטייני קצין המשטרה הצבאית הראשי לקבל תעודות הערכה על שירותם המשמעותי ועבודתם הנכרת. החיל מורכב מיחידות שונות,...