נציב כבאות

index

מכבי אש מזהירים: אסור השבוע להבעיר אש

הסיבה תנאים קיצוניים של מזג האוויר שמעלים סבירות לדליקות. נציב כבאות: "למען הסר ספק יובהר, כי איסור כללי זה כולל איסור על הבערת אש כמשמעותה בתקנות בשטחים פתוחים, עבודות טכניות היוצרות הבערה או אש גלויה בשטח פתוח ושריפת צמחים, גזם וחומרים".

קרא עוד »