יוני 23, 2021

Tag : נילי פרי-מור יוסף

קצרים

כבוד: נילי פרי-מור יוסף מאשדוד נבחרה לעובדת מצטיינת בדואר ישראל

צוות האתר
בטקס מרשים הוענקו על ידי דואר ישראל פרסי הוקרה שנתיים לעובדים המצטיינים, בין במצטיינים נבחרה נילי פרי-מור יוסף מאשדוד אשר מנהלת מלקת מרכז מסירה בדואר....