מרץ 4, 2021

Tag : מפתן אשדוד

חדשות אשדוד

זה העסק שלנו

צוות האתר
כולם יודעים כי שיתופי פעולה ואיגום משאבים הם מעקרונות הניהול האפקטיבי ומיסודות הכלכלה. אם מוסיפים לכך גם את המימד החינוכי-ערכי מקבלים ערך מוסף הרבה יותר...