אפריל 23, 2021

Tag : ממלמת גוף

חדשות אשדוד

לידיעת מי שלא עוטה מסכה: הפיקוח העירוני מעתה עם מצלמות גוף

משה סידי
עיריית אשדוד, רכשה 25 מצלמות גוף לטובת עבודת הפקחים העירוניים. השבוע כבר יצאו עובדי הפיקוח לעבודתם מצוידים במצלמות אשר יהיו על דש חולצותיהם באופן גלוי....