אפריל 18, 2021

Tag : מדעי הבריאות

קצרים

מסכמים שנה במדעי הבריאות

צוות האתר
תלמידי מגמת הרפואה במקיף ד' נהנו השבוע משורה של פעולות ומפגשים בתחום הרפואה. הם נפגשו עם גופים וחברות המעודדים פיתוח ההון האנושי בתחום הרפואה. סיירו...