Tag : לימור גינזבורסקי

חדשות אשדוד

הג'וב של גברת גינזבורסקי

שי מלול
תביעת לשון הרע המתנהלת בבית משפט מגוללת ניסיון לכאורה של מקורבי צבי צילקר, למנות את לימור גינזבורסקי לתפקיד חשבת בתאגיד המים "יובלים" בשכר מופרז...