Tag : יצחק אברג'ל

אשדוד נטו

"יצחק אברג'ל רצה לחסל אותי"

שי מלול
ש' מאשדוד הוא עד המדינה הכי מדובר בארץ, האיש שעשוי לשלוח את יצחק אברג'ל לעשרות שנים נוספות בכלא. בשבוע החולף הוא עלה לדוכן העדים והפליל...