אפריל 23, 2021

Tag : ולנטין גיסין

ספורט אחר

מרים המשקולות ולנטין גנסין מאשדוד הושעה לשנתיים מפעילות

משה סידי
ועדת המשמעת של הסוכנות הלאומית למניעת סימום בספורט, החליטה להשעות את מרים המשקולות מאשדוד, ולנטין גנסין, לשנתיים מפעילות. בבדיקה שנערכה לו ב1.9.2016 נתגלה חומר אסור...