מאי 11, 2021

Tag : השחתה במצודה

חדשות אשדוד

שוב הושחתה מצודת אשדוד בצבע

צוות האתר
מקרה נוסף של השחתה באתר המצודה, אלמונים השאירו את המקום כשקירותיו מלאים בצבע ובאזור זרוקים מיכלי צבע ריקים, זהו המקרה השני של השחתה במקום...