היכל התרבות

הפנסים העקורים במתחם.

ונדליזם במתחם היכל התרבות באשדוד

מישהו עקר חלק מהפנסים במתחם ואת חלקם אף שבר. תושבת שראתה את הונדליזם: "כעסתי ובושתי למראה רוב פנסי תאורת גן שהיו מנותצים, עקורים, מרוסקים. לא אחד ולא שניים ולא שלושה. הרבה! הנזק גדול! פראים, וונדלים, ברברים חסרי תרבות".

קרא עוד »