Tag : בלה רובין

אשדוד נטו

"על ההורים לדעת שאנחנו פה בשבילם"

צוות האתר
ועד ההורים העירוני מאגד את יושבי הראש מכל ועדי ההורים בבתי הספר באשדוד. חברי ועד ההורים העירוני באשדוד הגדילו בעשייה, ועל מנת להעמיק את הקשר...