אפריל 22, 2021

Tag : בוטלו העיצומים

חדשות אשדוד

יו"ר ארגון המורים משהה את העיצומים. הלימודים ייפתחו כסדרם

משה סידי
חרי שיחה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה הודיע רן ארז על השהיית העיצומים עד אחרי פגישה שתיערך במשרדו של נתניהו. בעקבות ביטול העיצומים, הלימודים בתיכונים...