פיקוד העורף בשינוי מהפכני: התראה נפרדת לכל עיר

החל ממחר יוגדר אזור התרעה לכל ישוב במדינה בנפרד בשעת ירי טילים. השיטה המוכרת של הפוליגונים לפיה מספר ישובים מקבלים התרעה ומופעלת אזעקה - לא תיושם יותר
צוות האתר | יום שלישי - 11/06/19 - 9:57
פיקוד העורף באזהרה חשובה לציבור

פיקוד העורף  ביצע שינוי מהפכני בשיטת ההתרעה בשעת ירי טילים והפעלות האזעקות באזורים השונים. החל ממחר פיקוד העורף יגדיר אזור התרעה נפרד לכל ישוב במדינת ישראל ולא בשיטה המוכרת של הפוליגונים שבהם מספר ישובים מקבלים התרעה ומופעלת אזעקה במידה ובוצע ירי לעבר האזור הגאוגרפי להם השתייכו לאותו פוליגון. המשמעות של ההתקדמות הטכנולוגית שעליה עמלו בפיקוד העורף בשנים האחרונות היא, שהיא תאפשר שגרת חיים טובה יותר גם בשעת חירום, כאשר התושבים ברחבי הארץ ידרשו בפועל להיכנס למרחבים מוגנים רק בהתאם להתרעה הספציפית למקום היישוב בו הם גרים.

המשמעות:
יופסק השימוש במספרי פוליגונים בעת אזעקה (לדוגמה מפלסים 221). ממחר, שתפעל אזעקה יופיע שם הישוב/קיבוץ על מסך הטלויזיה. אם עד עכשיו כשפעלה אזעקה במפלסים הופיע "עוטף עזה 221", כעת ייכתב "מפלסים".
מערכת האיכון וההתרעה תהיה מדויקת יותר. יופסק השימוש במערכת איכון משותפת לכמה ישובים. המשמעות: אם בעבר האיכון היה לכיון שדרות והאזעקה הופעלה בשדרות וניר עם, ממחר יהיה איכון נפרד לשדרות ולניר עם. אם האיכון יהיה בשטח בין שני ישובים, תופעל אזעקה בשני הישובים, בהתרעה נפרדת לכל ישוב.
רק לידיעה: הערים הגדולות בארץ חולקו לרובעים (ירושלים, ב"ש, ת"א, חיפה, אשדוד). לדוגמה אם איכון הנפילה הוא לכיון שכונת נחל בקע בבאר שבע, לא תופעל אזעקה באזור מרכז העיר ובטלויזיה יהיה כתוב "באר שבע דרום".
הכוונה של פיקוד העורף היא שעם הזמן יידע כל תושב להבחין בין אזעקה בישוב בו הוא נמצא לבין אזעקה רחוקה ולא רלוונטית. בכל מקרה- בהשמע אזעקה יש להכנס למרחב מוגן.