חדשות אשדוד

התפתחות משמעותית בפרשת הילד שנפל מרכב בזמן נסיעה

התפתחות משמעותית בפרשת הילד שנפל מרכב בזמן נסיעה