אם ותשעה ילדים עלולים להיזרק לרחוב

צריכה לשלם שכירות ונקלעה החודש לבעיה. אם לא תשלם היא וילדיה יוצאו מהדירה. האם: "אני לא מרבה לבקש מאנשים ולא להזדקק, אני דואגת כאמא לילדים שלי".
משה סידי | יום רביעי - 11/07/18 - 4:36
אישה בגיל 60 שזקוקה לעזרה
זקוקה בדחיפות לעזרה

אם לתשעה זקוקה לעזרה מידית. בשל קשיים אליהם נקלעה החודש היא לא יכולה לשלם שכירות. אם לא תעשה זאת היא ותשעת ילידה, ייזרקו לרחוב.

האם שבדרך כלל מצליחה לשלם כל חודש את הסכום הגבוהה מבחינתה, לא מצליחה לעשות זאת החודש בלבד, בגלל קשיים מסוימים. נראה כי לקראת חודש הבא היא תזכה לעזרה ואז תוכל להסתדר, אלא שעתה היא זקוקה באופן חד פעמי ומיידי לעזרה.

האם פנתה לעזרה לאחד מהאנשים שהיא מכירה וכתבה בין היתר: "מבקשת סליחה שאני מבקשת כסף. אבל מעדיפה להיות כנה. אני לא מרבה לבקש מאנשים ולא להזדקק, אני דואגת כאמא לילדים שלי".

אולי גם זה יעניין אותך