דו"ח העוני: ירידה של 30% בעוני באשדוד

ביחס לשנת 2015 אחוזי העוני בעיר נמצאים בירידה גדולה ומראים על שיפור מגמתי לטובה
ישראל אוחיון | יום רביעי - 06/12/17 - 5:51
ילדים עניים באשדוד
צילום: אורי קריספין

דו"ח העוני של משרד הרווחה מגלה נתון מעניין לגבי העיר אשדוד, לאחר ששכלול הנתונים מראה כי אחוז העוני בעיר ירד ב 30% ביחס לשנת 2015.

במחוז הדרום עלתה תחולת העוני של נפשות בין 2015 ל-2016 בכ-7 נקודות אחוז (מ-5.18% ל- 2.25% )ותחולת העוני של ילדים עלתה מ-0.25% ל-4.2% .

באשדוד ירדו תחולות העוני של נפשות וילדים בכ-30% והגיעו לכ-18% ו-4.28% בהתאמה. מצבן של המשפחות העניות באשדוד הוטב ומרחקן הממוצע מקו העוני ירד אף הוא בשיעור של כ-12% וחומרת העוני ירדה בכ-30%.

הקפיצה בממדי העוני במחוז הדרום כגון העלייה בתחולת העוני של משפחות בכ- 4 נקודות האחוז מוסברת בשילובה בסקר 2016 של האוכלוסייה הבדואית, שתחולת העוני שלה מגיעה לכ- 58% (ערבים במחוז הדרום, לוח 10) תחולת העוני של ילדים בקרב אוכלוסייה זו נושקת ל- 70%.