ראשי / טורים / שי לשבת / "אין חילונים, אין דתיים – כולנו יהודים"

"אין חילונים, אין דתיים – כולנו יהודים"

אחד הדברים המרגשים ביותר בחברה הישראלית, לפחות בעיניי, זה הכבוד וההדר שזוכה יום הכיפורים מצד כל הרבדים בחברה. מדובר ביום המאחד ביותר בשנה בין החילוניים לדתיים, כאשר רוב רובו של העם היושב בציון, נותן כבוד מיוחד ליום הזה, ונראה כי העולם עוצר מלכת ל-24 שעות,
צוות האתר | יום שישי - 29/09/17 - 10:08

כדי לתת לכל אדם את האפשרות לערוך חשבון נפש בינו ובין עצמו, ובינו לבין היושב במרומים. עיון בפסוקי התורה מעלה את היסוד הכפול של יום הכיפורים. מחד, זהו היום של חשבון הנפש של האדם הפרטי על חטאיו הפרטיים ומאפייניו הייחודיים, מאידך זהו היום בו מכפר הכהן הגדול על חטאי הקהילה כולה, על חטאי העם.

סקר שערך ארגון "בינה" מעלה כי 73% מהציבור הישראלי יצום במהלך יום הכיפורים, בהם גם חילוניים. אבל למה חילוניים צמים ביום כיפור? מניתוח מעמיק של הסקר עולה: "הרוב המכריע בוחר לצום מסיבות שאינן דתיות, אלא דווקא אלה הקשורות לתרבות, למסורת ולהזדהות עם העם היהודי". הנתון המדהים הזה רק מראה עד כמה החברה הישראלית היא חזקה ומגובשת, כאשר אחוז מרשים מאוד של חילוניים, שכלל לא שומרים שבת, בוחרים לצום ביום הכי קדוש בלוח השנה העברי, מתוך כבוד למסורת היהודית.

אחד הדברים המרגשים זה לראות את הציבור האשדודי צועד ברחובות העיר, לאחר התפילה בערב יום הכיפורים, כאשר כולם מנסים "להידבק" בקדושה, חובשים כיפה לבנה ומחייכים לכל מי שעובר מולם. אין ספק, זו זכות גדולה לעם היהודי שיש יום מאחד שכזה בשנה, יום בו ניתן למצוא את המאחד והמגשר בעם שלנו, ולא את הסכסוכים, הפילוגים והמילים המיותרות הנזרקות לחלל האוויר בחיי היומיום.

דווקא ביום כזה אני נזכר בכמה וכמה ציטוטים מוכרים של הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה הראשי של מגדל העמק. מדובר ברב העוסק בקירוב לבבות, כאשר הוא פונה בעיקר לציבור החילוני בדברי טעם. "מתוך ניסיון חיים אני מאמין בגדלות הנשמה היהודית, כל יהודי הוא קדוש. אין חילוני בעולם. עוד לא פגשתי את היהודי החילוני הראשון, ואני עוסק בקירוב כבר 40 שנה. אין אחד שלא מחפש את האור, האמונה, האמת, הקב"ה, כולם בעלי נשמות טהורות וקדושות, ורק צריך להראות להם איך ואיפה לפגוש את זה".

משפט המפתח של הרב, שכבר עשו בו בעבר הלא רחוק שימושים בסיטואציות שונות בחיינו: "אין חילונים, אין דתיים – כולנו יהודים". אם אנחנו מדברים על יום כיפור כיום מאחד, אין כמו משפטים מעין אלו להוכיח לנו עד כמה המאחד רב על המפלג.

שבת שלום
וצום קל ומועיל!

אולי גם זה יעניין אותך

"אין חילונים, אין דתיים – כולנו יהודים"

אחד הדברים המרגשים ביותר בחברה הישראלית, לפחות בעיניי, זה הכבוד וההדר שזוכה יום הכיפורים מצד כל הרבדים בחברה. מדובר ביום המאחד ביותר בשנה בין החילוניים לדתיים, כאשר רוב רובו של העם היושב בציון, נותן כבוד מיוחד ליום הזה, ונראה כי העולם עוצר מלכת ל-24 שעות,
צוות האתר | יום שישי - 29/09/17 - 10:08

כדי לתת לכל אדם את האפשרות לערוך חשבון נפש בינו ובין עצמו, ובינו לבין היושב במרומים. עיון בפסוקי התורה מעלה את היסוד הכפול של יום הכיפורים. מחד, זהו היום של חשבון הנפש של האדם הפרטי על חטאיו הפרטיים ומאפייניו הייחודיים, מאידך זהו היום בו מכפר הכהן הגדול על חטאי הקהילה כולה, על חטאי העם.

סקר שערך ארגון "בינה" מעלה כי 73% מהציבור הישראלי יצום במהלך יום הכיפורים, בהם גם חילוניים. אבל למה חילוניים צמים ביום כיפור? מניתוח מעמיק של הסקר עולה: "הרוב המכריע בוחר לצום מסיבות שאינן דתיות, אלא דווקא אלה הקשורות לתרבות, למסורת ולהזדהות עם העם היהודי". הנתון המדהים הזה רק מראה עד כמה החברה הישראלית היא חזקה ומגובשת, כאשר אחוז מרשים מאוד של חילוניים, שכלל לא שומרים שבת, בוחרים לצום ביום הכי קדוש בלוח השנה העברי, מתוך כבוד למסורת היהודית.

אחד הדברים המרגשים זה לראות את הציבור האשדודי צועד ברחובות העיר, לאחר התפילה בערב יום הכיפורים, כאשר כולם מנסים "להידבק" בקדושה, חובשים כיפה לבנה ומחייכים לכל מי שעובר מולם. אין ספק, זו זכות גדולה לעם היהודי שיש יום מאחד שכזה בשנה, יום בו ניתן למצוא את המאחד והמגשר בעם שלנו, ולא את הסכסוכים, הפילוגים והמילים המיותרות הנזרקות לחלל האוויר בחיי היומיום.

דווקא ביום כזה אני נזכר בכמה וכמה ציטוטים מוכרים של הרב יצחק דוד גרוסמן, רבה הראשי של מגדל העמק. מדובר ברב העוסק בקירוב לבבות, כאשר הוא פונה בעיקר לציבור החילוני בדברי טעם. "מתוך ניסיון חיים אני מאמין בגדלות הנשמה היהודית, כל יהודי הוא קדוש. אין חילוני בעולם. עוד לא פגשתי את היהודי החילוני הראשון, ואני עוסק בקירוב כבר 40 שנה. אין אחד שלא מחפש את האור, האמונה, האמת, הקב"ה, כולם בעלי נשמות טהורות וקדושות, ורק צריך להראות להם איך ואיפה לפגוש את זה".

משפט המפתח של הרב, שכבר עשו בו בעבר הלא רחוק שימושים בסיטואציות שונות בחיינו: "אין חילונים, אין דתיים – כולנו יהודים". אם אנחנו מדברים על יום כיפור כיום מאחד, אין כמו משפטים מעין אלו להוכיח לנו עד כמה המאחד רב על המפלג.

שבת שלום
וצום קל ומועיל!

אולי גם זה יעניין אותך