הביטוח הלאומי יעביר תשלומים לכל זכאי המענקים לפני חג הפסח

סכום המענק יהיה 75% מהשכר הממוצע מהעבודה ב-3 מתוך 6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה – לפי השכר הגבוה מביניהם, אך לא יעלה על 134 ₪ ליום, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה

בחודשים האחרונים יצאו מספר כותרות בנוגע למענקים שונים לאוכלוסיות שנפגעות כלכלית כתוצאה מהלחימה המתמשכת. תיקוני החקיקה קודמו בזמנים שונים בהתאם להחלטות הממשלה ולאחר ההצבעה בוועדות הכנסת ובמליאה החלו הפיתוחים המחשוביים לכל מענק, והתנאים השונים שנקבעו לכל מענק ומענק בהתאם לכל אוכלוסייה, גודל המשפחה, תנאי הזכאות וכיוב'.

מענק חלף דמי אבטלה

החוק עבר סופית לפני פחות מחודש ימים (17/3, לא כולל פרסום ברשומות וכיוב'* זכאים לו תושבי ישראל שפונו מביתם בצפון והדרום וכתובת המגורים שלהם ברשות האוכלוסין וההגירה רשומה באחד מיישובים אלה ועונה על התנאים הבאים שקבעה החלטת הממשלה:

תנאי ראשון, קבלת דמי אבטלה לפחות באחד מחודשי אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2023 ונוצלו כל ימי האבטלה המגיעים על פי החוק.

תנאי שני, קבלת דמי אבטלה לפחות באחד מחודשי אוקטובר – דצמבר 2023, ושנת האבטלה הסתיימה או תסתיים עד ה-31.8.24.

התנאי השלישי הוא מי שהגיש בקשה לדמי אבטלה מה-1/1/24 ואילך וניצל את מכסת ימי הזכאות לאבטלה במקרים של מובטלים חוזרים (אדם שהיה מובטל ב-4 השנים האחרונות).

סכום המענק ישולם לפי מספר הימים בחודש בו הזכאי לא עבד ויחושב בהתאם לדמי האבטלה ששולמו לו קודם לכן.

תקופת הזכאות היא עבור חודשים ינואר ועד אוגוסט 2024 בהתאם ליישוב המגורים, יישובים שהממשלה קיבלה החלטה שהם יכולים לחזור לביתם (כמו שדרות) ישולם המענק עד ה-31/3/24.

על פי נתוני הביטוח הלאומי יש כ-2,500 מפונים הנמצאים באבטלה מתמשכת, שנשלחו להם מסרונים לצורך דיווח סטטוס תעסוקתי ויותר מ-90% מהזכאים עדכנו את מצבם. מי שלא חזר אל הביטוח הלאומי, עובדי הביטוח הלאומי יזמו שיחות טלפוניות כדי לוודא זכאות וימשיכו לעשות כן לטובת מיצוי זכויות.

הסכומים עבור כל זכאי ותנאי הזכאות שלו והסכום המותאם לו בהתאם לשכר שלו יועבר באופן אוטומטי לחשבון הבנק השבוע, לפני חג הפסח.

מענק מיוחד למפונים בגיל 67 ומעלה

החוק עבר סופית לפני פחות מחודש ימים (17/3, לא כולל פרסום ברשומות וכיוב'*) זכאים לו מפונים, בגילי 67 ומעלה ושכתובת המגורים שלהם נמצא באחד מיישובים המפונים המזכים במענק. הזכאות תינתן למי שקיבל מענק מיוחד לגילי 67 ומעלה באחד מהחודשים אוקטובר עד דצמבר 2023 ואינו עובד.

התנאי השני, אם עבד כשכיר – 3 חודשים רצופים לפחות החל מינואר 2024 ופוטר או הוצא לחל"ת ל-30 יום לפחות.

התנאי השלישי – קבלת דמי אבטלה בחודש אוקטובר 2023 ואילך ותשלום האבטלה הופסק כיוון שהגיע לגיל 67.

תקופת הזכאות היא מחודש ינואר – אוגוסט 2024 בהתאם ליישוב מגורים. יישובים שהממשלה קיבלה החלטה שהם יכולים לחזור לביתם, כמו שדרות – ישולם המענק עד ה-31/3/24.

סכום המענק יהיה 75% מהשכר הממוצע מהעבודה ב-3 מתוך 6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה – לפי השכר הגבוה מביניהם, אך לא יעלה על 134 ₪ ליום, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה.

לפי נתוני הביטוח הלאומי יש כ-200 זכאים בלבד והביטוח הלאומי הקים מערכות מחשוב מותאמות גם למענק זה, ששונה מכל מענק או קצבה אחרת והתשלום יועבר אוטומטית אל חשבונות הבנק של הזכאים עוד השבוע, בטרם חג הפסח.

מענק שיבה יומי

החוק עבר שבוע לאחר תחילת חודש זה, ב-7 לאפריל, כלומר: 8 ימים לאחר החקיקה, מתוכם 6 ימי עבודה ב-ל-ב-ד!

המענק מיועד למי שחזר לביתו במהלך התקופה שבין 1/1/24 ועד ה-29/2/24. זכאים לו יישובים שהממשלה החליטה שיכולים לחזור באופן הדרגתי ולא שהו במקום לינה על חשבון המדינה במהלך תקופה זו.

הזכאות למענק היא יומית, עבור כל יום שבו עונים על תנאי הזכאות כאשר מבוגר זכאי ל-200 ₪ ליום וילד (עד גיל 18) – 100 ₪ ליום.

לפי נתוני הביטוח הלאומי ישנם כ-4,000 הצהרות של זכאים שדיווחו על שיבה לביתם בתאריכים אלה.

כאמור, למרות שהחוק עבר לפני ימים ספורים בלבד, מערכות המחשוב המייצרות מערכות הצהרה + תשלום לכל משפחה בהתאם להרכבה ולתאריך השיבה שלה יעבירו את התשלום אוטומטית אל לחשבון הבנק של הזכאים השבוע, בטרם חג הפסח.

מענק שיבה חד פעמי

החוק עבר שבוע לאחר תחילת חודש זה, ב-7 לאפריל, כלומר: 8 ימים לאחר החקיקה, מתוכם 6 ימי עבודה ב-ל-ב-ד!

המענק החד פעמי מיועד עבור מי שהפסיק את שהייתו במקום לינה במימון המדינה במהלך התקופה שמ-1/3/24 ועד ה-1/6/24.

הזכאים למענק הם תושבי ישראל שפונו מביתם והסכום נקבע בהתאם לתאריך הפסקת השהייה במקום הלינה במימון המדינה ומספר הילדים שעבורם משולמת קצבת ילדים.

מי שלא שהה במלון – יהיה זכאי למענק אם היה זכאי למענק חזרה יומי או מענק אכלוס וסכום המענק יעמוד על 15,360 ₪ למבוגר ו-7,680 ₪ לילד.

מי שהפסיק שהייה במלון – סכום המענק ייקבע לפי התאריך שבו הפסיק את שהייתו במלון, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה:

עד ה-17/3 – 15,360 למבוגר ו-7,680 ₪ לילד עד גיל 18

מה-18/3/24 ועד 1/4/24 – 7,680 ₪ למבוגר ו-3,840 ₪ לילד עד גיל 18

מה-2/4/24 עד ה-1/5/24 – 3,840 ₪ למבוגר ו-1,920 ₪ לילד עד גיל 18

מה-2/5/24 ועד ה-1/6/24 – 1,920 ₪ למבוגר ו-960 ₪ לילד עד גיל 18.

גם במענק זה, הביטוח הלאומי הצליח לפתח מערכות הצהרה ותשלום תוך ימים ספורים בלבד והתשלום יועבר אוטומטית לזכאים לפני חג הפסח.

 

יואב בן צור, שר העבודה: "אני גאה ושמח שהביטוח הלאומי הצליח לעמוד ביעד שהצבנו והוא תשלום לכל הזכאים ביישובים המפונים בטרם חג הפסח. אנחנו יודעים שהמורכבות והקושי הוא בלתי רגיל, אך כל דבר שאנו יכולים לסייע – אנחנו נהיה שם. זוהי שליחות ציבורית וכך נמשיך לעשות".

צביקה כהן, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי: "עובדי הביטוח הלאומי הם חלק בלתי נפרד מהקהילה ומתושבי ישראל, גם אצלנו עובדים רבים מפונים, חלקם איבדו את יקיריהם במלחמה וגרים בערים מיורטות ברחבי הארץ. אנו קמים כל בוקר בתחושת שליחות והיה ברור לכולנו, שלמרות שהחקיקה עברה לפני זמן קצר, אנו נעשה ככל יכולתנו כדי להעביר את התשלום, לכל ארבעת המענקים החדשים, עוד לפני חג הפסח – ולשמחתי הצלחנו לעשות זאת. אני גאה לעמוד בראש ארגון שלמרות האתגרים מצליח לעמוד במשימות ופיתוחי מחשב מורכבים ותשלומים בטווחי זמן קצרים שגם המגזר העסקי לא יכול להם. זוהי מטרתנו וזו המדיניות של הביטוח הלאומי".

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: ashdodonline1@gmail.com

אולי יעניין אותך