דצמבר 3, 2021
חדשות אשדוד

"לוחמת השחיתות" מסתבכת: הקבלן מחק את החוב של הלן גלבר בתמורה לכך שבנו יהיה חבר מועצת העיר

תחקיר דה מרקר של הכתב גור מגידו חושף: הלן גלבר חתמה עם קבלן על הסכם סודי שכרך בין שיבוץ בנו ברשימה שלה – ובין מחיקת הלוואה במאות אלפי שקלים שנתן הקבלן לקמפיין שלה ■ גלבר: "ההסכמים דווחו למבקר המדינה" ■ הקבלן: "שימשתי צינור להעברת כספים"

אישה מקשיבה

עוד פרשה עגומה נחשפת בקשר ל-"לוחמת השחיתות" – חברת מועצת העיר אשדוד הלן גלבר והקבלן המקומי דני אביטן חתמו באוקטובר 2018 על הסכם סודי לקראת הבחירות המוניציפליות שנערכו באותו חודש. ההסכם מבטיח מחיקת חוב בסך 830 אלף שקל של גלבר לקבלן — וכורך זאת בשיבוץ בנו של אביטן ברשימה של גלבר למועצת העיר.

עמיחי אביטן, בנו של דני אביטן, שובץ במקום השלישי ברשימה אך לא נבחר לבסוף למועצת העיר. גלבר חתמה על ההסכם בשיאו של קמפיין לראשות העיר שאותו מיקדה במלחמה בשחיתות.

אביטן האב, דרש לימים את החזר הכספים שהעביר לגלבר על אף ההסכם המורה על מחיקת החוב — בטענה כי ההסכם אינו חוקי. הסכסוך הוביל להליך בוררות המתנהל כיום בפני השופטת בדימוס הילה גרסטל, שפרטיו אינם חשופים לציבור.

אביטן הוא קבלן בניין אשדודי המתעסק בשנים האחרונות גם במיזמי התחדשות עירונית. מיזמים כאלה כרוכים באישורי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, שבה שולטת במידה רבה העירייה שעל ראשותה התמודדה גלבר ב–2018.

ביולי 2018, בשיאו של המרוץ, נפגשו אביטן וגלבר וחתמו על הסכם שלפיו הקבלן יעמיד לטובת המועמדת הלוואה בסך 500 אלף שקל למימון מסע הבחירות שלה. עוד סוכם כי ההלוואה תושב מכספי מימון הבחירות שבהם תזכה גלבר בתום המרוץ.

גלבר ציינה בתצהיר שהגישה לבית המשפט השלום באשדוד ב–2019, כי העריכה נכון לאותה העת שתזכה בארבעה מושבים במועצת העיר, מה שהיה מזכה אותה בהחזר רטרואקטיבי מהמדינה בסך כ–1.4 מיליון שקל — שמתוכם קיוותה להשיב את ההלוואה. כבטוחה להחזר ההלוואה, הפקידה גלבר בידיו של הקבלן צ'ק משוך מחשבון חברה בשליטתה על סך 500 אלף שקל.

שבועות לפני מועד הבחירות, שנערכו בסוף אוקטובר 2018, סיכמו הקבלן והמועמדת על העברת כספים נוספים למימון הקמפיין. אביטן העביר לגלבר 330 אלף שקל נוספים בכמה העברות בנקאיות. בטפסים לביצוען צוינה ההערה "הלוואה / עמיחי", תוך ציון שמו של הבן שלא נבחר לבסוף למועצת העיר — לאחר שרשימתה של גלבר קיבלה מושב אחד בלבד בבחירות. גם גובה החזר ההוצאות שבו זכתה הרשימה מהמדינה, נפל בכמיליון שקל מהציפיות של גלבר. דני אביטן המאוכזב החליט לדרוש את כספו בחזרה.

כעשרה חודשים לאחר הבחירות, באוגוסט 2019, הגיש אביטן לבית משפט השלום באשדוד תביעה כספית נגד גלבר בגין ההלוואה בת 330 אלף השקל, במקביל להגשת הצ'ק על סך 500 אלף שקל שמסרה לו גלבר — לביצוע בהוצאה לפועל.

בתגובות שהגישה גלבר בהליכים השונים טענה כי הקבלן התעלם מההסכם השני בין הצדדים, שהביא לביטול החוב, ואף צירפה את ההסכם לתיק. במקביל, הגישה בקשה להעביר את ההליכים לבוררות חשאית, כפי שנעשה לבסוף.

חשש מ"הסתבכות"

המבוא להסכם שצירפה גלבר כולל שלושה סעיפים. הראשון נפתח במילים "היות ומר עמיחי אביטן חבר ברשימת קומנדו אשדוד", רשימתה של גלבר למועצת העיר; השני קובע ש"הואיל והסכם זה הינו אחרון בזמן בין הצדדים… ההמחאה אשר ניתנה על ידי צד א' (גלבר) למר דניאל אביטן מבוטלת"; הסעיף השלישי במבוא להסכם מתחיל במילים: "הואיל ומר עמיחי אביטן כחבר סיעה יסייע במימון הבחירות".

בגוף ההסכם הותנה כי כל אחד מהצדדים — עמיחי אביטן וגלבר — מתחייב להעמדת מימון של עד 800 אלף שקל לקמפיין הבחירות. גלבר טענה כי משמעות הסעיף היא המרת ההלוואה בהתחייבות למימון קמפיין הבחירות ומחיקת החוב.

ההסכם, שנחתם בפועל על ידי גלבר ואביטן האב בלבד, כלל גם סעיף סודיות גורף עם סנקציה קשה בגין הפרתו: "הצדדים להסכם מחויבים לשמור על סודיות (ו)לא לפרסם דבר מתוכנו — לא ליחיד, לא לרבים, לא במייל, לא במכתב, לא ברמיזה או בכל דרך", נכתב בסעיף. מי שיפר כל סעיף מההסכם, נקבע, יחויב לשלם לצד שכנגד 500 אלף שקל ללא הוכחת נזק.

קבלן גדול מאשדוד ובעל קרקעות בעיר מככבים ב"פרשת הלן גלבר"

עוד סוכם כי "הסכם זה המקורי החתום על ידי הצדדים יופקד בנאמנות אצל עו"ד אורלי צבר", עורכת הדין של גלבר.

בטרם פנו הצדדים לבוררות, צירף עמיחי אביטן לתיק תמליל שיחה בינו לבין גלבר, שנערכה לדבריו שלושה ימים בלבד לפני מועד הבחירות. התמליל מעלה לכאורה כי גלבר סירבה להעביר לידיו העתק של ההסכם, נוכח החשש שלה כי הצדדים "יסתבכו" אם "הנייר ייצא", כלשונה.

אביטן הבן נכח במשא ומתן שקדם לחתימת ההסכם, אך עזב את החדר בטרם הסתיים המשא ומתן בחתימה של אביו ושל גלבר על המסמך. על פי התמליל, גלבר דרשה שגם אביטן הבן יבוא לפגוש בה כדי להוסיף את חתימתו להסכם. "אבא שלך אמר שאתה בא לחתום", אמרה. עמיחי אביטן מצדו, התעקש לקבל העתק מהמסמך טרם החתימה. "אני רוצה לקרוא על מה אני חותם", נימק. גלבר סירבה: "אי אפשר להוציא את המסמך… תבוא, תקרא, תחתום"; ואז הוסיפה: "מה, אנחנו לא נסבך את עצמנו על שטויות".

גלבר טוענת שאין שחר לטענה שההקלטה מעידה כי חששה מהסתבכות פלילית, ושההסכם השני עם אביטן הועבר לידי מבקר המדינה. האסמכתאות שסיפקה גלבר בעניין הוכיחו כי העבירה לידי המבקר שני הסכמים, אף שאינן מבהירות באילו שני הסכמים מדובר.

אביטן, לעומתה, מסר בתגובה כי אינו יכול למסור תגובה מלאה משום שהוא "לא רוצה להפליל את עצמו". בין היתר טען כי חלק מהכספים שהעביר לגלבר, אינם כספיו — וכי הוא שימש אך ורק "צינור" להעברתם. טענה זו מוכחשת על ידי גלבר לחלוטין.

חוקרים פרטיים ותביעה במיליוני שקלים

גלבר היא חברת מועצת העיר אשדוד ב–13 השנים האחרונות. במשך השנים צברה גם זכויות במלחמה בשחיתות. לפני כעשור סייעה לאנשי התוכנית "עובדה" לחשוף את פרשת השוחד בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, שהובילה לחקירה פלילית ולהעמדתו לדין של מ"מ מקום ראש העיר לשעבר עמרם כנפו; בכירים נוספים בעירייה; ושורה של קבלנים מוכרים בעיר, שחלקם כבר הורשעו בפלילים.

ערב הבחירות ב–2018, התארחה גלבר בפאנל שערכה התנועה לאיכות השלטון בעיר. "אני מכירה את המערכת מבפנים", אמרה מעל הבמה. "אם לא נפעל למיגור השחיתות, נמצא את עצמנו בקטסטרופה שלטונית", הוסיפה. באותו השבוע חתמה על ה"נייר שאסור שייצא", כלשונה.

"טענה שקרית"

מטעמם של הלן גלבר וסיעת קומנדו אשדוד נמסר בתגובה: "אנו דוחים את כל הטענות וההכפשות העולות מהכתבה, שאין להן כל אחיזה בחוק ובעובדות. הסכמי ההלוואה של סיעת קומנדו נעשו כדין בהתאם להנחיות של מבקר המדינה, דווחו ונמסרו למבקר, ופרטיהם פורסמו באתר הבחירות של המבקר. ההסכמים נבחנו, ובדו"ח המבקר על הסיעה לא נמצא כל ליקוי. הפרקטיקה המקובלת והחוקית בסיעות רבות היא קבלת הלוואות למימון ביניים לקמפיין מגורמים פרטיים וממועמדים ברשימות.

"הטענה ל'מחיקת חוב' לאביטן היא שקרית. בזמן אמת, לכל הצדדים להסכמי ההלוואה היה ברור שלא יהיה כל חוב, מפני שהסיעה תקבל מספר מנדטים מספק, והמימון הממלכתי יכסה את כלל ההלוואות. לכן, לא היה חוב, וממילא לא 'נמחק' חוב.

"עמיחי אביטן הצטרף לסיעה משום שהאמין באג'נדה שלה, בפרט בנושא ההתחדשות העירונית. מי שבחרה את רשימת המועמדים היא הסיעה כולה, ולא גלבר באופן אישי.

"סעיף הסודיות בהסכמים מסוג זה הוא מקובל. הטענה שגלבר סברה שמדובר בהסכם 'בעייתי' שעשוי להביא ל'הסתבכות' היא הזויה ושקרית. גלבר לא חששה מדבר, ופעלה בשקיפות מלאה לפי החוק, והראיה — שכלל ההסכמים הועברו למבקר המדינה. בנוגע לטענת אביטן לפיה הוא שימש צינור להעברת כספים מאחרים, מדובר בשקר מוחלט של אדם נואש — ששם לו למטרה לפגוע בשמי הטוב".

דני אביטן מסר בתגובה: "הפרטים שנחשפו בסכסוך עד כה חלקיים. חלק גדול מהכספים שהעברתי להלן גלבר — מקורם בכלל באנשים אחרים. אני שימשתי רק צינור. אני פשוט לא רוצה להפליל את עצמי, לכן אני שותק כרגע".


אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: ashdodonline1@gmail.com
כתבות שאולי יעניינו אותך

משטרת התנועה חילקה אלפי דו"חות במהלך השבוע האחרון

ישראל אוחיון

בן 50 שרכב על אופניים חשמליים נפצע קשה בתאונה באשדוד

משה סידי

ידידים מדליקים אור אצל בני בגיל השלישי באשדוד

ישראל אוחיון