אלה תקנות תכנית היציאה מהסגר שתחל ביום ראשון

הממשלה אישרה את תקנות הפעימה השנייה מתכנית היציאה מהסגר, בטלפון. יהיו תקנות למקומות ללא תו ירוק ועם תו ירוק (למחלימים ומתחסנים בלבד).
גן העיר.

הממשלה אישרה בשישי, במישאל טלפוני את תקנות הפעימה השנייה מתכנית היציאה מהסגר שתחל ביום ראשון, ה-21.2.21:

חינוך
1. פתיחת כיתות ה' ו-ו', וכן י"א ו-י"ב בבתי ספר הנמצאים ברשויות ואזורים המסווגים בצבעים "צהוב" ו"ירוק" לפי מודל "הרמזור", וכן ברשויות ואזורים המסווגים בצבע "כתום" שציונם הוא 7 לכל היותר ושיעור המחוסנים בהם בגילאי 50+ הוא 70% ומעלה.
2. פתיחת כיתת תלמידים עולים ללימודי השפה העברית.
3. פתיחת כיתות י"ג ו-י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת בהתאם למודל פתיחת כיתות בבתי הספר.
4. במכללה טכנולוגית המהווה לימודי המשך למוסד חינוך לנוער בסיכון, תתאפשר פעילותה בכל הארץ.
5. האישור לקיים לימודים בשטח פתוח בכל הארץ יעלה מ-10 אנשים בקבוצה ל-20.
6. תתאפשר פעילות של תנועות וארגוני נוער בשטח פתוח במודל של פתיחת כיתות הלימוד.
7. תתאפשר פעילויות של מפעילים חיצוניים בגני ילדים ובתי ספר.
8. יתאפשרו טיולים חד יומיים במסגרות החינוך שפועלות.
9. יתאפשר לפנימיות לפעול גם במסלול "פתוח" כפי שהיה לפני הסגר, בקבוצות של עד 18 תלמידים ובאופן שיאפשר כניסה ויציאה מהפנימיה ללא הגבלות.

מקומות ללא תו ירוק
1.קניון ושווקים
• הגבלת אנשים: יחס של אדם לכל 15 מ"ר. המפעיל יתקין אמצעי ויסות דיגיטלי לספירת מספר הנכנסים לקניון.
• בעל הקניון יחויב להציב בין 2-5 סדרנים "נאמני קורונה" שתפקידם יהיה לוודא שהשוהים מקפידים על הנחיות הקורונה.
• כמו כן, יפעל למניעת התקהלות בשטח הקניון, כולל בסמוך לכניסה לחנויות ובכניסה לקניון, ובכלל זה ינקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות עמידה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים.
• לא תתאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון, לא יהיו שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון, ותמנע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים; המחזיק או המפעיל של הקניון יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון.
• תיאסר הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא יאפשר קיום יריד בשטח הקניון.
• בעלי הקניון יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות והיציאות של הקניון.
• יפעלו, ככל האפשר, ל-3 החלפות אוויר לפחות בשעה.

2. חנויות רחוב
במקום עד 150 מטרים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם. במקום ששטחו מעל 150 מטרים רבועים – מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מטרים רבועים משטח המקום.

3. מקום המשמש עבור אימון ספורטאי מקצועי.

4. מקום המשמש עבור אימון ספורטאי תחרותי כהגדרתו בתקנות (ואם במבנה – רק ספורטאי תחרותי קטין, או בגיר בתו ירוק, או ספורטאי בענפי השחייה), וכן סטודיו למחול תחרותי כמפורט בתקנה.

5. ספרייה (שלא רק בדרך של השאלת ספרים)

6. מוזיאון
• הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש;
• ימונו סדרנים;
• סיורים מודרכים במקום יתקיימו עם מספר משתתפים שלא יעלה על 10 אנשים ובתיאום מראש;
• תנועת המבקרים במוזיאון או בתערוכה תהיה, ככל האפשר, בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד;
• במוזיאון או בתערוכה שבהם מצויים מוצגים המזמינים מגע של המבקרים, המפעיל של המוזיאון או התערוכה יציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת לבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה.

7. גן חיות, ספארי ואטרקציה תיירותית בשטח פתוח ללא מתקנים (ולמעט רכבל) – לפי יחס של אדם לכל 15 מ"ר.

מקומות עם תו ירוק בלבד (מחלימים ומתחסנים בלבד)

1. בעל המקום יחויב להציב שלט על חובת הצגת תו ירוק, ובמקום הפועל בתיאום מראש – יודיע על כך בעת ההזמנה.

2. מכון כושר או סטודיו
• המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, או פחות עם מחיצה ביניהם.
• המחזיק או המפעיל של המקום יקבל לקוחות בתיאום מראש, לא יופעלו ג'קוזי או סאונה במקום ותהיה הקפדה על ניקוי וחיטוי.

3. תרבות וספורט
• מספר אנשים – עד 75 מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה או על 500 אנשים בשטח פתוח.
• הצפייה באירוע תתקיים בישיבה בלבד, ללא ריקודים, וללא אכילה במקום שבו מתקיים האירוע; הסדרנים יידעו את השוהים במקום בנוגע לאמור; במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יפסיק המחזיק או המפעיל את האירוע.
• המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי הישיבה באירוע תהיה במקומות מסומנים וכי מכירת כרטיסים לאירוע תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני;
• בשטח פתוח שאינו כולל ישיבה במקומות ישיבה מקובעים –
• המחזיק או המפעיל של המקום יחלק את המקום למתחמים נפרדים של עד 20 אנשים לכל היותר, ובין מתחם למתחם יישמר מרחק של 2 מטרים לפחות;
• הישיבה תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש;
• המחזיק או המפעיל של המקום יפריד את המתחמים באמצעות סימון פיזי ביניהם;
• בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום, יישמר מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, ולכל הפחות כיסא אחד ריק ביניהם;
• המרחק בין הקהל לבמה או למקום המיועד והמסומן לקיום הפעילות לא יפחת מארבעה מטרים;
• המחזיק או המפעיל של המקום יציב סדרנים שיידעו את השוהים באירוע, ויסבו את תשומת ליבם, בנוגע לחובת השמירה על הוראות תקנות אלה, לרבות חובת עטיית מסיכה; מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 צופים;
• לא יוגש או יימכר אוכל במתחם האירוע או בכניסה אליו, למעט בקבוקי שתייה אישיים;
• המחזיק או המפעיל של המקום יידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע, ויתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה;
• המתחם יכלול מספר כניסות, ולא פחות משתי כניסות;
• המחזיק או המפעיל של המקום יווסת את כניסת הקהל לאירוע ויציאתו ממנו, כך שהקהל ייכנס וייצא באופן הדרגתי; בפעילות תרבות – לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע;
• המחזיק או המפעיל של המקום יודיע במערכת הכריזה, אם קיימת במקום מערכת כריזה, ובאמצעות שילוט, על החובה לעטות מסיכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע;
• המחזיק או המפעיל של המקום יפעל בהתאם להוראות המנהל, ובכלל זה לעניין חיטוי וניקוי, סידורי התברואה והשירותים;

4. בריכת שחייה או מקווה טהרה לגברים
• אדם לכל 7 מ"ר ובתוך המים -1 ל -6 מר.
• תחול חובת חיטוי ושמירה על היגיינה, מפעילי מזנון בשטח הבריכה לא יציבו שולחנות אכילה בשטח המזנון, וכן לא יופעלו ג'קוזי או סאונה.

5. מלון
• תותר הפעלת בית מלון, ללא חדר האוכל שבו, בעבור מחוסן או מחלים, וכן בעבור קטין מתחת לגיל 16 שהציג תוצאת בדיקה שבוצעה ב-48 השעות שקדמו לכניסתו (וכן אנשי צוות אוויר או אזרח זר השוהה בארץ במסגרת מילוי תפקידו – בכפוף לבדיקה כאמור).
• הכניסה למלון כוללת גם כניסה למתקנים המשותפים המצויים בבית המלון (ולמעט חדר אוכל כאמור).
• בית מלון יידרש לבחור את מתכונת ההפעלה שלו, כחלופת מגורים ללא מתקנים משותפים, או כבית מלון הפועל ב"תו ירוק".

6. בית תפילה (שנרשם ברשות המקומית כבית תפילה לפי התו הירוק)
• מספר האנשים במקום לא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, בהתאם למספר המושבים הקבועים, ואם אין מושבים קבועים – לא יעלה על יחס של אדם אחד לכל 7 מטרים רבועים, והכול, ולא יותר מ-300 אנשים.
• ייתלה בכניסה לבית התפילה אישור התו הירוק מהרשות המקומית.
• חל איסור על הגשת מזון.
• שמירת מרחק של 2 מ"ר ולפחות כסא בין אדם לאדם שאינם גרים יחד.
• הקפדה על חיטוי וניקוי.

קנסות
1. הפעלת מקום בניגוד לתקנות – עד 10,000 ש"ח (לפי גודל המקום).
2. אדם שאינו מחוסן או מחלים השוהה במקום הפועל עם תו ירוק – 1,000 ש"ח.
1.מקום שפועל לפי התו הירוק שלא הציב שלט: 3,000 ש"ח.
2. מפעיל קניון שלא מינה סדרנים לפי מה שהוא חייב: 5,000 ש"ח.
3. מפעיל קניון או שוק שהציב שולחנות אוכל או לא מנע את הגישה אליהם: 5,000 ש"ח.
4. מפעיל קניון שלא מנע הצבת דוכני אוכל או יריד: 2,500 ש"ח.
5. מפעיל מקום שלא תלה שלט שאסור לאכול במקום: 5,000 ש"ח.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: ashdodonline1@gmail.com

אולי יעניין אותך