אשדוד נטו

הגאון המוזיקלי מאשדוד שנמצא על הרצף האוטיסטי